Liên hệ

Mọi đóng góp hay thắc mắc bạn có thể liên hệ theo địa chỉ sau:
PHÒNG VÀ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ
Địa chỉ: 227 Huỳnh Thị Hai, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0973628880
Email: khongduyxuan@gmail.com